Ovlaštena montaža i servis - AVB termo klima d.o.o.

Montažu izvodi AVB termo klima d.o.o., tvrtka specijalizirana za trgovinu i usluge instalacije grijanja, klimatizacije i vode na vašem području. Kao ovlašteni zastupnik za prodaju, montažu i servis klima uređaja i opreme renomiranih brendova poput Daikin, Gree, Haier, Korel, Midea, Mitsubishi Electric, Samsung, Toshiba i mnogih drugih, nastojimo osigurati vrhunsku uslugu na području cijele Hrvatske. Naš cilj je pružiti kvalitetnu montažu i servis, te slijediti najviše standarde industrije kako bismo zadovoljili potrebe naših klijenata.

Jamstvo na klima uređaje vrijedi pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu.

Ako ste kod nas platili ili naručili montažu, istu obavlja naš partner – ovlaštena tvrtka s vašeg područja, osiguravajući vam tako kvalitetu usluge i podršku u jamstvenom i van jamstvenom roku.

Montažu može obaviti i vaš ovlašteni montažer koji vam treba izdati račun za montažu, ovjeriti jamstveni list i jamčiti za obavljeni posao, pružajući adekvatnu podršku u jamstvenom roku.

Napominjemo da montaža nije uključena u cijenu klima uređaja i plaća se posebno. Vaš montažer, ako je ovlašten, dužan je u jamstvenom roku na vaš zahtjev besplatno izaći na objekt, utvrditi kvar i po potrebi zamijeniti rezervni dio koji ćemo mu mi osigurati. U slučaju da vaš montažer ne odgovara ili ne može popraviti klima uređaj, možete nas kontaktirati, a mi ćemo vam poslati našeg servisera, kojeg je potrebno platiti.

AVB termo klima d.o.o. posjeduje sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, kao i dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove.

Ako ste kod nas platili ili naručili montažu istu obavlja naš partner – ovlaštena tvrtka s vašeg područja te na taj način imate osiguranu kvalitetu usluge i podršku u jamstvenom i van jamstvenom roku.

Montažu može obaviti i vaš ovlašteni montažer koji vam treba izdati račun za montažu, ovjeriti jamstveni list i jamčiti za obavljeni posao te pružiti adekvatnu podršku u jamstvenom roku kako biste bili u istoj poziciji kao i kada klimu montira naš partner ovlašteni montažer sa vašeg područja.

Montaža nije uključena u cijenu klima uređaja i plaća se posebno na način da se odgovarajuća montaža ubaci u košaricu a istu možete platiti i montažeru kad montira, u tom slučaju račun za montažu vam izdaje tvrtka koja je klima uređaj i montirala.
Važno: ako sami pronađete montažera, isti je dužan u jamstvenom roku na vaš zahtjev besplatno izići na objekt, utvrditi kvar i po potrebi zamijeniti rezervni dio koji ćemo mu mi osigurati. U slučaju da vam se vaš montažer ne odazove ili ne zna popraviti klima uređaj možete izgubiti jamstvo. U tom slučaju možete se javiti nama pa ćemo vam poslati našeg servisera kojeg trebate platiti.

 

AVB termo klima d.o.o. posjeduju sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti: prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove.

Rješenje za obavljanje djelatnosti montaže i servisa klima uređaja – pdf