NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

3. ONLINE KUPOVINA

3.1. Registracija 
Prilikom narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca  nije se potrebno registrirati na Internet stranici avb-service.hr. Korisnik Internet stranice avb-service.hr dužan je upisati osobne podatke radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke.

Upisom osobnih podataka korisnik potvrđuje: da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, u potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

3.2. Informiranje Korisnika 
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici avb-service.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe, te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

3.3. Predugovorna obavijest 
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 • glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 • ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 • zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 • tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 8. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 8. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 8.ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 8. ovoga Zakona
 • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 8. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 8. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja 
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg drugog problema koji bi nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka kupaca.

3.5. Proces online kupovine

Registracija
Na stranici avb-service.hr nije potrebna registracija. Korisnik upisuje jednokratno osobne podatke neposredno prilikom kupovine kako bi Prodavatelj imao točne informacije za dostavu. No ukoliko kupac želi može napraviti registraciju i kreirati vlastiti račun.

Kupovina
Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice na sredini ili putem filtera s lijeve strane. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži“. Ukoliko želi detaljnije pretraživati, odmah pored opcije „Traži“ Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati zadani pojam. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik vrši odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Košarica 
Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice avb-service.hr Korisniku u tom trenutku biva prikazan cjelokupan sadržaj košarice uz odabir dostave i montaže klima uređaja. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu.  U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „KUPI“ kako bi nastavio proces kupovine.

Plaćanje 
Plaćanje se vrši putem WSPay sustava, direktnom bankovnom transakcijom ili pouzećem. Opis postoji u „Načini plaćanja“

Konačni pregled 
Ovaj konačni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu Korisnik može pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri. Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „BACK“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „naruči “. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na E-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

3.6. Nemogućnost isporuke 
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

 1. CIJENE PROIZVODA

4.1. Cijene
Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u EUR – eurima, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena 

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

4.3. Izmjene cijena 
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Rasprodaje i akcijske prodaje 
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima 
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Odabir načina plaćanja 
Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

 • jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
 • online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
 • direktnom bankovnom transakcijom
 • gotovinom prilikom preuzimanja

Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje:

5.1.1. Plaćanje karticama 
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

5.1.2. Plaćanje karticama 

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.

DINERS – plaćanje jednokratno, na rate 2-24
VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

VISA –  plaćanje jednokratno, na rate 2-24
MAESTRO – plaćanje jednokratno
MASTERCARD – plaćanje jednokratno, na rate 2-24

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

VISA INSPIRE –  plaćanje jednokratno, na rate 2-12

VISA PREMIUM –  plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

SBERBANK D.D.

VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

KENT BANKA

VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

AGRAM BANKA D.D.

VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

SLATINSKA BANKA D.D 

VISA –  plaćanje jednokratno
MAESTRO – plaćanje jednokratno, na rate 2-12
MASTERCARD – plaćanje jednokratno

OSTALE BANKE

SVE KARTICE – plaćanje jednokratno

 

5.1.3. Plaćanje direktnom bankovnom transakcijom

Direktna bankovna transakcija je uplata na bankovni račun prodavatelja. Ova uplata se obavlja fizičkom uplatom u banci, pošti i slično, ili se uplata može izvršiti korištenjem Internet bankarstva. Nakon potvrde narudžbe, Avb-service na e­mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Brojevi računa za uplate putem internet bankarstva su:

IBAN: HR4824020061101187493  – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. – Zagreb – SWIFT/BIC: ESBCHR22

Identifikacijski broj narudžbe koristi se kao poziv na broj.  Narudžba biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na računu prodavatelja.

5.1.4. Plaćanje direktnom bankovnom transakcijom

Direktna bankovna transakcija je uplata na bankovni račun prodavatelja. Ova uplata se obavlja fizičkom uplatom u banci, pošti i slično, ili se uplata može izvršiti korištenjem Internet bankarstva. Identifikacijski broj narudžbe koristi se kao poziv na broj. Narudžba biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na računu prodavatelja.

5.1.5. Plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja

Prilikom plaćanja gotovinom prilikom preuzimanja Kupac će platiti naručene proizvode i dostavu dostavljaču prilikom preuzimanja isključivo u gotovini.

5.2. Izvršenje plaćanja 
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

5.3. Račun 
Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.